22.9.19

Tihased! Lots of Tits

[ENG below] Üks ilus nädalavahetus - vaid viis võrku oli lahti laupäeva pealelõunast pühapäeva pealelõunani. Tundus, et tihastele see meeldis. Kokku sai selle ajaga rõngastatud 279 (!) lindu, neist 111 sinitihast, 67 rasvatihast, 64 väike-lehelindu jt. Tõenoliselt oli tänane 105 sinitihaste päevarekord. Andis ikka harutada, koos 64 tänase rasvatihasega...
What a nice weekend - we had only 5 nets open from Saturday afternoon to Sunday afternoon but the catch was remarkable: alltogether 279 birds. Blue tits (Cyanistes caeruleus; 111), great tit (Parus major; 67), chiffchaff (Phylloscopus collybita; 64). Probably today it was the daily record of blue tits (105) and together with 64 great tits it was quite a job to extract them from mist nets.


Paarkümmend sini- ja rasvatihast korraga! Couple of dozens blue and great tits in mist-net.
Foto / Photo: Kristjan Adojaan