30.8.19

Hooaja lõpp läheneb / Last week of summer season

[ENG BELOW]. Suvine püügihooaeg läheneb lõpule kuid mitte lindude lõppemise tõttu - peale pressivad muud kohustused. Linde on jätkuvalt üsna palju: kokku oleme rõngastanud juba 9095 lindu 63 liigist. Suitsupääsuke 2198, kõrkja-roolind 1843, salu-lehelind 818, mustpea-põõsalind 508 - kõigi aastate rekord. Ka teised põõsalinnud purustasid rekordeid (v.a. aed-põõsalind). Kogu tabelit vt tabel.vaibla.net. Linnujaamale uueks liigiks tabasime hiljuti valgeselg-kirjurähni. Huvitavaks liigiks oli ka võrku sattunud täpikhuik (viimati rõngastasime selle linnu 2005). Veidi ärev hetk oli see, kui tundus, et kohe saavad rõngad otsa - siiski saime tänu Rõngastuskeskuse Olavi Vainu operatiivsele abile kiiresti täiendust.
Viimasel püüginädalal käis Vaiblas ka palju toredaid külalisi. Näiteks toimus Tartu ülikooli loodusmuuseumi IT töörühma väliseminar (teemadeks rõngastusandmete võimalik haldamine PlutoFis ja tunnuste mooduli arendus) koos esmase linnukoolitusega. Samuti külastas linnujaama Kooslooduse esindus - Jüri Kaljundi ja Veli-Johan Veromann (kes on Vaibla Linnujaama asutaja Heintrich Veromanni lapselaps).
The summer season is ending soon (not because birds have disappeared but members of our team have now other duties...). The last days have still been very good. Alltogether we have ringed 9095 birds (63 species) this year. Barn swallow (Hirundo rustica; 2198), sedge warbler (Acrocephalus schoenobaenus; 1843), willow warbler (Phylloscopus trochilus; 818), blackcap (Sylvia atricapilla 508 - it is a yearly record of this species). Other Sylvia warblers have also been ringed in highest numbers. See tabel.vaibla.net for all results. Some interesting birds: white-backed woodpecker (Dendrocopos leucotos) we ringed few days ago is a new species for the station and spotted crake (Porzana porzana) has been ringed in 2005 last time. Due to high number of birds we almost ran out of rings but thanks to Olavi Vainu from Matsalu Ringing Centre we got new pack of rings in time.
On last weeks we had lots of visitors. For example IT team of Natural History Museum (University of Tartu) had a seminar here (about ringing data management on PlutoF workbench), along with introductory mistnetting training. Members of Koosloodus (Together with the Nature) initiative Jüri Kaljundi and Veli-Johan Veromann (grand child of Heinrich Veromann, founder of Vaibla Ringing Station) also visited us.Image may contain: sky, bird, outdoor and nature
Tänavu arvukaim põõsalind – mustpea-põõsalind (Sylvia atricapilla).


No photo description available.
Uus liik Vaibla linnujaamale – valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos). New species for Vaibla Ringing Station – White-backed woodpecker 


No photo description available.
Täpikhuik, Spotted crake (Porzana porzana)

Image may contain: 2 people, people standing, sky, grass, outdoor and nature
Tartu ülikooli loodusmuuseumi esindajad tutvusid arendusseminari käigus ornitoloogiliste andmete kogumisega (pildil Raivo Pöhönen ja Urmas Kõljalg). Colleagues from the Natural History Museum (University of Tartu) participated in collecting ornithological data.

22.8.19

Tihedad päevad / Busy days

[ENG BELOW] Viimased päevad Vaibla linnujaamas on olnud tegusad: hommikul on liikvel palju roo- põõsa- ja lehelinde ning õhtul palju pääsukesi, kokku on rõngastatud üle 7000 linnu. Eile sündis ka Vaibla linnujaama ühe päeva püügirekord, kui rõnga sai 720 lindu 29st eri liigist (Suitsupääsuke 337; Kõrkja-roolind 89; Mustpea-põõsalind 60 jne). Suitsupääsukeste (1677 rõng.) ja kõrkja-roolindude (1525 rõng.) kõrval on oodatult liikuma asunud ka mustpea-põõsalinnud, metskiurud, punarinnad ja sinitihased. Ühel linnurohkel hommikul tulid võrku ka kaks Soome rõngaga noort kõrkja-roolindu, peagi saame teada ka rõngastusinformatsiooni. Linnujaam on avatud olnud sel aastal juba 43 päeva ning on avatud veel vähemalt augusti viimaste päevadeni. Nagu ikka ja alati, kõik huvilised on linnujaama väga oodatud!
Selle aasta rõngastused: tabel.vaibla.net
Kõigi aastate rõngastused: koond.vaibla.net
Instagram: @vaiblalinnujaam
Last few days at Vaibla Ringing Station have been quite busy: in the morning we catch hundreds of warblers and in the evening hundreds of swallows, in total more than 7000 birds have been ringed so far. Yesterday we had a record-breaking day when we caught 720 birds, most of which were Barn swallows (Hirundo rustica), Sedge warblers (Acrocephalus schoenobaenus and Blackcaps (Sylvia atricapilla). One morning we also caught two Sedge warblers ringed in Finland, now we just have to wait for ringing information. This year the station has been open for 43 days and will be open at least until the last days of August. As always everyone is very welcome to visit us!
See all the birds ringed this year: tabel.vaibla.net
All the birds ringed at Vaibla: koond.vaibla.net
Follow us on Instagram: @vaiblalinnujaam
Image may contain: 5 people, people smiling, people sitting
Ühel õhtul rõngastasime 337 suitsupääsukest. Just nii see käiski: kaks inimest rõngastasid, üks kaalus, üks mõõtis tiiba ja üks kirjutas kõik üles. Kõik, kes laua taha ära ei mahtunud harutasid roostikus järgmisi linde. When we caught 337 swallows in one night everyone had a job. Two of us ringed, one weighed, one measured the wing and one wrote everything to the notebook. And of course, some of us had to extract birds from the nets.
Image may contain: bird
Kätte saadud suitsupääsukeste hulgas oli ka üks suitsupääsukese ja räästapääsukese hübriid. Vt noorele suitsupääsukesele iseloomulikku roostevärvi kurgualust ja räästapääsukesele iseloomulikku valget päranipuala.In addition to all the Barn swallows, we also recorded hybridisation between Barn swallow and House martin. Note the plumage characteristics from both species.
Image may contain: bird, sky and outdoor

Viimastel päevadel on võrku tulnud ka mitu jäälindu. On the last days, we have caught several Kingfishers
Image may contain: bird

Kadakatäks (Saxicola rubetra), Whinchat
 

Image may contain: bird
Harv külaline Vaibla linnujaamas - kivitäks (Oenanthe oenanthe). A rare bird in our nets, Northern wheatear14.8.19

Madal veeseis / Low water level


[ENG below]. Suvehooaeg on läinud kiiresti ja edukalt - linde on rõngastatud üsna palju, praeguseks on kokku rõngastatud 4710 lindu 58 liigist. See aasta on jälle pääsukeseaasta - kõige enam ongi rõngastatud suitsupääsukesi (1149), ka kaldapääsukesi on üllatavalt palju (204; viimati nii palju 90. aastatel). Teisel kohal kõrkja-roolind (1003), järgnevad salu-lehelind (564), soo-roolind (273), tiigi-roolind (239) ja pruunselg-põõsalind (236). Uueks liigiks Vaibla Linnujaamale on hiljuti rõngastatud soorüdi, kes on ka ainuke kahlaja sel aastal. Kui eelmisel aastal oli keset roostikku mõnus madal kahlajalomp, siis sel aastal on veeseis nii madal, et lombist pole jälgegi. Veepiir kulgeb enam-vähem roostiku piiril ja kahlajad võrkude juurde ei satu.
Image may contain: sky, cloud, plant, outdoor, nature and water
"Läbi hommikuse udu paistab..." et vesi on sel aastal järves väga madal. Water level is very low this year - it is about 20 cm by the edge of the reedbed (usually it is 50..7o cm higher). Foto: Kristjan Adojaan

Image may contain: bird, outdoor and nature
Vaibla Linnujaama esimene rõngastatud soorüdi (Calidris alpina), noorlind. Juvenile Dunlin, first for Vaibla Ringing Station. Foto: Johan Boeijkens 
Image may contain: outdoor and nature
Selle aasta esimene väänkael (Jynx torquilla). First ringed Wryneck for this season. Foto: Art Villem Adojaan
Image may contain: bird
Rekordpäeval rõngastasime 8 punaselg-õgijat (Lanius collurio), kõik noorlinnud. 8 Red-backed shrikes were ringed in one morning, all juveniles. Foto: Art Villem Adojaan 
Image may contain: bird
Täna sai rõnga jalga hooaja 1000. kõrkja-roolind. Today we ringed the 1000th Sedge warbler of this season Foto: Art Villem Adojaan

This summer season has been successful - we have already ringed 4710 birds (58 species) during 20 days (this total includes 237 birds from occasional spring ringing). Most ringed species is barn swallow (Hirundo rustica; 1149), followed by sedge warbler (Acrocephalus schoenobaenus; 1003), willow warbler (Phylloscopus trochilus; 564), marsh warbler (Acrocephalus palustris; 273), reed warbler (Acrocephalus scirpaceus; 239), common whitethroat (Sylvia communis; 236) and sand martin (Riparia riparia; surprisingly 204 ringed; last time we had so many of them in 90s). We also ringed a new species for our station - dunlin. It is the only wader this year because of very low water level - the excellent waders' pool we had last year has disappeared.