31.7.19

Haruldane lind

[ENG below]. Mõne päeva tagune uudis läheb muutmisele - haruldase padu-roolinnu asemel oli siiski suure tõenäosusega tegemist väike-käosulasega. Neid kahte liiki ühendab lisaks välisele sarnasusele see, et mõlema esmakohtamine Eestis pärineb Vaibla Linnujaamast (padu-roolind 1990, väike-käosulane 1989). Sellest ajast alates on padu-roolind endiselt haruldane (eElurikkuse andmetel on neid Eestis vaadeldud kokku vaid paar-kolmkümmend korda), väike-käosulane aga levib järjest laiemalt ning teda kohataks Eestis regulaarselt, ehkki vaid teatud kindlates kohtades. Määrangut aitasid täpsustada Alf Tore Mjøs ja Markus Lampinen, aitäh!
Recent news about the rare Paddyfield warbler (Acrocephalus agricola) has to be corrected - after considering suggestions from friends in Internet, measurements, photos and Demongin guide we agree that the bird on the photo is most probably Booted warbler (Iduna caligata). These two species are visually very similar and sometimes hard to distinguish. One more thing applies to both of them - first ever bird of both of them in Estonia was also caught at Vaibla Ringing Station (Paddyfield warbler in 1990 and Booted warbler in 1989). Since then, paddyfield warbler has remained a rare visitor with few dozens observations while Booted warbler has become more and more abundant; still rare, but it is observed every year in particular locations all over Estonia. Thank you @Alf Tore Mjøs and Markus Lampinen for comments!


Image may contain: bird
Padu-roolind / Paddyfield warbler / Acrocephlus agricola. Foto: Kristjan Adojaan